Information om automation

Automation eller automatisk styrning som det även kallas, är användningen av olika styrsystem för driftsutrustning till maskiner, processer i fabriker, pannor och ugnar, styrning och stabilisering av fartyg, flygplan och andra applikationer med minimal eller minskat ingripande från arbetspersonalen. Det finns vissa processer som idag är helt automatiserade. Den största fördelen med automatisering är att det sparar arbete, men det kan också användas för att spara energi och material och för att förbättra kvaliteten, noggrannheten och precisionen av produkter.
Automation har åstadkommits genom olika medel, inklusive mekaniska, hydrauliska, pneumatiska, elektriska, elektroniska apparater och datorer, ofta i kombination med varandra. Komplicerade system som finns inom moderna fabriker, som flygplan och fartyg använder alla dessa kombinerade tekniker.

De främsta fördelarna med automatisering är:
• Ökad produktivitet.
• Förbättrad kvalitet eller ökad förutsägbar kvalitet.
• Bättre robusthet och produkter.
• Ökad enhetlighet av produktion.
• Minskade kostnader för arbetskraft.

Automation hos Martensson

Hos Martensson erbjuder de automationskonsulter till dig som är intresserad av att installera mer automation hos dina maskiner eller fabriker. Martensson är ett konsultföretag som grundades 1997 och har sedan dess haft en stadig tillväxt och har även ett dotterföretag som ligger i Serbien. Deras mål är att överträffa alla förväntningar hos deras kunder inom både deras personal och tjänster, vilket inkluderar automation. Martenssons automationskonsulter är alla utbildade med hög kompetens inom teknik, olika system och branscher. De arbetar inom massor av olika områden inom automation, som inkluderar bland annat:

• PLC Programmering
• Databashantering
• Uppbyggnad av reglerkretsar
• Spårbarhet
• Simulering
• Robotprogrammering
• Övervakning via internet

Martenssons erbjuder en full service och har flera kända leverantörer som kan stå till tjänst med din automation. Företaget ligger i Kristianstad, och för mer information, besök deras webbsida.