Hur man gör överlåtelsebesiktning i Stockholm

När du ska överta en fastighet är det du som köpare som har undersökningsplikt enligt jordabalken 4:e kapitlet 19 §. Du har skyldighet att finna fel och brister som senare kan uppkomma i en besiktning. Därför är det alltid viktigt att göra en byggteknisk undersökning. Detta bör göras av oberoende experter. Där det är högt tryck på fastighetsmarknaden är detta extra viktigt. Gör alltid överlåtelsebesiktning i Stockholm.

Säljaren av fastigheten har upplysningsplikt. Detta innebär att säljaren alltså har skyldighet att informera om fel och brister som kan komma fram i ett senare skede. Om detta inte följs kan säljaren bli tvingad att lämna tillbaka en del av köpeskillingen till köparen. Det kan till och med gå så långt att säljaren måste häva köpet. Självklart måste det finnas starka bevis. Säljaren kan även få betala för skada. Dock kan inte köparen få ersättning vid sådana skador eller fel som man kan förvänta sig vid överlåtelse av fastighet. Det är alltså alltid viktigt att göra överlåtelsebesiktningar i Stockholm för att slippa överraskningar.

Åsikterna går isär om överlåtelsebesiktningar

Ibland är det lättare sagt än gjort att göra en överlåtelsebesiktning. Köparen kanske inte vet vilka besiktningsmän som finns att anlita. En bra idé är att fråga mäklaren. Du bör alltid kolla upp referenser. Vissa anser att köparen själv ska anlita besiktningsmannen istället för mäklaren, då mäklaren kan verka partisk med säljaren.

Trots att man har gjort en riktig överlåtelsebesiktning av en behörig besiktningsman kan det uppstå problem efter att köpet har blivit genomfört. Fuktskador och felinstallerad VVS är exempel på två saker som är svåra att upptäcka för besiktningsmannen och är vanliga dolda fel. I vissa fall har mäklarens besiktningsman inte hittat fel som köparens besiktningsman har hittat vid en andra besiktning. Som säljare har du inte ryggen fri trots att en besiktningsöverlåtelse har genomförts. Du som köpare kan heller inte vara helt säker på att få ersättning eller att köpet kan hävas. Det har prövats många fall inom detta. Då många har olika åsikter är det viktigt att läsa på och fråga.